Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne i co trzeba wiedzieć?

Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne i co trzeba wiedzieć?

Oczywistą informacją jest fakt, że każdy kierowca obowiązkowo musi posiadać ubezpieczenie OC, lecz do dyspozycji jest jeszcze wiele ubezpieczeń komunikacyjnych, które warto się wyposażyć. Im szerszy zakres ubezpieczenie, tym nasze finanse czy zdrowie będzie lepiej chronione. Dokładnie odnosi się to do sytuacji, które powstały z naszej winy bądź na skutek wszelakich zdarzeń losowych typu pożar, powódź czy kradzież. Jeżeli przyjrzymy się definicji ubezpieczenie komunikacyjnego, to na samym początku dowiemy się, że jest to jeden element należący do ubezpieczeń majątkowych. Zostało to tak sklasyfikowane, gdyż głównymi przedmiotami ubezpieczenia jest zdrowie/życie, samochodu oraz wszelakie rzeczy, które można wyrazić w pieniądzu. Wszystkie kwestie ubezpieczeń komunikacyjnych są regulowane przez kodeks cywilny. W tym wyróżniamy, cztery główne ubezpieczenia są to kolejno: ubezpieczenie OC, AC NNW oraz Assistance. Tę wszystkie dotyczą ciężarówek o masie powyżej 3,5 tony, motocykli i samochodów. Korzystać z tych ubezpieczeń mogą wszyscy, począwszy od osób prywatnych, a skończywszy na instytucjach czy firmach.

OC- Odpowiedzialność cywilna


Jest to podstawowe ubezpieczenie i zarazem jedynie obowiązkowe w całym gronie ubezpieczeń komunikacyjnych. Oznacza to, że każdy kierowca musi mieć wykupione OC, w prawie wszystkich ofertach zakres ochrony jest taki sam. W tej sytuacji głównym kryterium wyboru jest jak najniższa składka za ubezpieczenie. Jej ostateczna cena jest uzależniona od wielu czynników przykładowo od wieku oraz doświadczenia kierowcy, parametry pojazdu oraz oczywiście lokalizacja, czyli w jakim danym mieście będzie się kierowca poruszał codziennie. Nie można zapominać o znaczących zniżkach za bez kolizyjną jazdę. Ubezpieczenie OC pełni zadanie ochrony ubezpieczonego przed skutkami szkód, jakie może wyrządzić pozostałym członkom ruchu drogowego. Warto podkreślić, iż  za brak OC grozi nam kara, która jest zawsze dostosowana do wysokości minimalnego wynagrodzenia w naszym kraju. Organizacją odpowiedzialną za wprowadzanie grzywny jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli przyjrzymy się informacją, z roku 2019 to okazuje się, że wtedy UFG wystawił ponad 125 tysięcy wezwań do zapłaty z powodu braku OC. Samo OC bez żadnych dodatkowych ubezpieczeń będzie kosztować kierowcę kilkaset złotych. Natomiast osoba młoda z brakiem jakiekolwiek doświadczenia będzie musiała zapłacić, nawet tysiąc złotych. Ubezpieczenie OC zawiera się na okres 12 miesięcy.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu komunikacyjnym?

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu komunikacyjnym?

Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne?

To rodzaj polisy chroniący osobę uprawnioną do kierowania pojazdami mechanicznymi przed postępowaniem cywilnym w przypadku stworzenia zagrożenia na drodze, czyli spowodowania wypadku lub kolizji. Ubezpieczenia komunikacyjne  ze strony superpolisa.pl to ubezpieczenia majątkowe działu II, określone w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  czyli odpowiedzialności cywilnej. Istnieją cztery główne ubezpieczenia, którym warto przyjrzeć się bliżej.

Rodzaje ubezpieczeń, czyli do czego służą poszczególne polisy

Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych możemy wyróżnić

  • Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności cywilnej) – najważniejszy i obowiązkowy rodzaj ochrony komunikacyjnej. Osoba, która nie będzie posiadała OC, może spodziewać się nałożenia nią wysokich kar. Ten rodzaj polisy zobowiązuję ubezpieczyciela do pokrycia kosztów, w przypadku gdy osoba ubezpieczona spowoduje niebezpieczeństwo na drodze.
  • Ubezpieczenie AC (Autocasco), ubezpieczenie dobrowolne. Ten typ polisy obejmuje ochronę przed “czynnikami zewnętrznymi” niezależnymi od właściciela pojazdu. Oznacza to, że zobowiązuje on ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży, zniszczeń, których dokonały osoby trzecie lub w przypadku kolizji z udziałem zwierząt. Ten wariant ubezpieczenia obejmuję też ochronę przed groźnymi zjawiskami atmosferycznymi, na przykład huraganem, czy mocnym gradem, który jest w stanie uszkodzić karoserię.
  • Ubezpieczenie Assistance – rodzaj polisy dobrowolnej, którą warto się zainteresować. Nie bez powodu cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli pojazdów.  Wykupując ten rodzaj ochrony, ubezpieczyciel musi udzielić pomocy w wypadku problemów technicznych z samochodem takich jak nagłe zatrzaśnięcie drzwi, a także pomoc w sytuacjach na drodze, na przykład braku paliwa podczas podróży.
  • NNW – Obliguję firmę ubezpieczającą do wypłacanie odszkodowania, gdy podopieczny dozna w wypadku trwałych uszczerbków na zdrowiu. Ten rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego obejmuje także śmierć ubezpieczonego, w takim wypadku o rekompensatę mogą ubiegać się bliscy osoby zmarłej.

Na co składa się wielkość składki polisy?

Na wysokość składki wpływa wiele czynników zależnych od siebie, takich jak:

  • Wiek właściciela auta
  • Rocznik pojazdu
  • Czas posiadania prawa jazdy
  • Ilość spowodowanych wypadków.

Z upływem czasu, gdy ubezpieczony staję się coraz bardziej doświadczony, wysokość składek będzie stopniowo się zmniejszać. Oczywiście takie zdarzenie ma miejsce, gdy ten jest uznawany za bezpiecznego kierowcę, który rzadko stwarza zagrożenie na drodze. W innym wypadku, gdy właściciel pojazdu często powoduje kolizję, cena różnych ubezpieczeń może utrzymywać się na tym samym poziomie, a nawet się zwiększać.

 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne – co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenia komunikacyjne – co trzeba wiedzieć?

Wraz z rozwojem motoryzacji oraz jeszcze większym znaczeniem mobilności pośród Polaków ubezpieczenia komunikacyjne (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-komunikacyjne/) rozpoczynają stanowić jeszcze to większą część finansowych ubezpieczeń w Polsce. Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych funkcjonuje duża skala ubezpieczycieli wraz z różnymi ofertami wielkości otrzymywanych opłat. W celu wsparcia właścicieli samochodów mechanicznych do zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych proponuje się je wraz z podstawowym ubezpieczeniem OC (odpowiedzialności cywilnej). Jakie ubezpieczenia komunikacyjne należy mieć?

Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne?

Ubezpieczania komunikacyjne dedykowane są dla właścicieli samochodów mechanicznych. Ubezpieczenia komunikacyjne, ze względu na własne znaczenie, styl obligatoryjny (chociaż tylko w wypadku OC) i częstość zachodzenia zjawisk oraz sytuacji mogących stanowić ryzyko na ulicy, stanową bazę naszego sektora ubezpieczeń. Wszystko sugeruje na to, że kierunek zachęcających jeszcze większą liczbę kierowców do zakupu wszechstronnych ubezpieczeń komunikacyjnych nie jedynie się podtrzyma, jednak znamiennie przybierze na sile.

Co obejmuje ubezpieczenie komunikacyjne?

Ubezpieczenie komunikacyjne obejmują pakiet ubezpieczeń połączonych z przedstawianym autem. Tym określeniem nazywane jest nierzadko obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli samochodów mechanicznych i może zawierać pozostałe nieobowiązkowe ubezpieczenia taki jak: autocasco, assistance, NNW, ubezpieczenie szyb.

Czy ubezpieczenie Autocasco jest konieczne?

Autocasco zabezpiecza od zniszczeń samochodu i grabieży. W ramach polisy możesz naprawić pojazd, który uszkodzisz ze swej winy np. kiedy ty spowodujesz kraksę czy kiedy pojazd będzie zniszczony poprzez odmiennego nieznanego sprawcę, np. szkoda parkingowa. Autocasco należałoby wykupić, kiedy masz pojazd o dużej wartości. Polisa AC jest również dla tychże, jacy nie chcą płacić za naprawę pojazdu w efekcie niespodziewanych wydarzeń. Wykupując polisę AC, należałoby również dobrać dobry obszar, gdyż jest to ubezpieczenie komunikacyjne nieobowiązkowe oraz każdy ubezpieczyciel ma pozostałe warunki.

W pakiecie taniej

Wielokrotnie firmy ubezpieczeniowe proponują specjalne ulgi za zakup więcej aniżeli jednego artykułu. W pakiecie może zatem być niewątpliwie taniej. Na zakup poszczególnych ubezpieczeń wraz z OC należałoby również zdecydować się z odmiennego względu – nie zawsze jest szansa zakupienia ich samodzielnie. Dotyczy to zwłaszcza assistance oraz NNW. Ubezpieczenie OC należałoby dobrać najtańsze. Podczas zakupu AC, najistotniejszym kryterium doboru jest natomiast jego obszar.