Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu komunikacyjnym?

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu komunikacyjnym?

Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne?

To rodzaj polisy chroniący osobę uprawnioną do kierowania pojazdami mechanicznymi przed postępowaniem cywilnym w przypadku stworzenia zagrożenia na drodze, czyli spowodowania wypadku lub kolizji. Ubezpieczenia komunikacyjne  ze strony superpolisa.pl to ubezpieczenia majątkowe działu II, określone w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  czyli odpowiedzialności cywilnej. Istnieją cztery główne ubezpieczenia, którym warto przyjrzeć się bliżej.

Rodzaje ubezpieczeń, czyli do czego służą poszczególne polisy

Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych możemy wyróżnić

  • Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności cywilnej) – najważniejszy i obowiązkowy rodzaj ochrony komunikacyjnej. Osoba, która nie będzie posiadała OC, może spodziewać się nałożenia nią wysokich kar. Ten rodzaj polisy zobowiązuję ubezpieczyciela do pokrycia kosztów, w przypadku gdy osoba ubezpieczona spowoduje niebezpieczeństwo na drodze.
  • Ubezpieczenie AC (Autocasco), ubezpieczenie dobrowolne. Ten typ polisy obejmuje ochronę przed “czynnikami zewnętrznymi” niezależnymi od właściciela pojazdu. Oznacza to, że zobowiązuje on ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży, zniszczeń, których dokonały osoby trzecie lub w przypadku kolizji z udziałem zwierząt. Ten wariant ubezpieczenia obejmuję też ochronę przed groźnymi zjawiskami atmosferycznymi, na przykład huraganem, czy mocnym gradem, który jest w stanie uszkodzić karoserię.
  • Ubezpieczenie Assistance – rodzaj polisy dobrowolnej, którą warto się zainteresować. Nie bez powodu cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli pojazdów.  Wykupując ten rodzaj ochrony, ubezpieczyciel musi udzielić pomocy w wypadku problemów technicznych z samochodem takich jak nagłe zatrzaśnięcie drzwi, a także pomoc w sytuacjach na drodze, na przykład braku paliwa podczas podróży.
  • NNW – Obliguję firmę ubezpieczającą do wypłacanie odszkodowania, gdy podopieczny dozna w wypadku trwałych uszczerbków na zdrowiu. Ten rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego obejmuje także śmierć ubezpieczonego, w takim wypadku o rekompensatę mogą ubiegać się bliscy osoby zmarłej.

Na co składa się wielkość składki polisy?

Na wysokość składki wpływa wiele czynników zależnych od siebie, takich jak:

  • Wiek właściciela auta
  • Rocznik pojazdu
  • Czas posiadania prawa jazdy
  • Ilość spowodowanych wypadków.

Z upływem czasu, gdy ubezpieczony staję się coraz bardziej doświadczony, wysokość składek będzie stopniowo się zmniejszać. Oczywiście takie zdarzenie ma miejsce, gdy ten jest uznawany za bezpiecznego kierowcę, który rzadko stwarza zagrożenie na drodze. W innym wypadku, gdy właściciel pojazdu często powoduje kolizję, cena różnych ubezpieczeń może utrzymywać się na tym samym poziomie, a nawet się zwiększać.